MTZ 50


Model ciągnika MTZ 50. Oryginał modelu ciągnika był i jest nadal spotykany w Polsce, przede wszystkim w prywatnych gospodarstwach rolnych. Model występuje również z dedykowaną do niego przyczepą